Håndlavet efter de gamle traditioner af danske kobbersmede.
Kobberkompagniet´s postkasser, lamper og øvrige boligartikler er håndlavet efter de bedste danske traditioner inden for kobbersmedearbejde.

Kobberkompagniet er medlem af : Kobbersmedelauget i Danmark.Det første Laugssegl for Kobbersmedene er fra 1638, derfor regnes dette år for grundlæggelse årte for Kobbersmedelauget i Danmark.

Laugsseglet fra 1638 viser et skjold med en kedel, samt en figur med en hammer i hånden, på den ene side af figuren er vist årstallet 16 og på den anden side er vist 38, der er følgende tekst rundt på seglet.S. DER LIEBLICHEN HANDBERCK DER KOPERSCHMIDT IN KOPPENHAGENDen første kobbersmed blev omtalt i Aarhus i 1488, her nævnes en Kedelmager - datidens betegnelse for kobbersmeden, oprendeligt var kedelsmedene omfattet af det store smedelaug.

De københavnske kobbersmedes tidligst beverede Laugs-protokol er fra 1684, men allerede tidligere har lauget ført et selvstændigt segl.Den 25. september 1741 underskrev Christian d. 6 på Frederiksborg Slots,  Laugets sartikler - der står i første stykke at :

" Ingen maa sig af kaaber-smed Haandverk ernære, eller Svenne og Drenge derpaa antage eller holde, førend hand har vundet sit Borgerskab, gjort sit Mesterstykke, og som Mester i Lauget er indskreven."stempling i kobber.Herunder er Kobberkompagniets stempel, der er stemplet i alle de håndlavede produkter.

Her er vist 5 tårne, som viser at Kobbersmeden er fra Kalundborg ( Kalundborg er kendt for sin 5 tårnede kirke, den eneste i Danmark.)

Rundt om tårnene står firmanavnet : KOBBERKOMPAGNIET

Før og efter firmanavnet er der 2 hjerter, der afspejler Kobbersmedens børn.

Her er i bunden vist etableringsåret : 1990, samt initialer for kobbersmedemesteren MMJ ( Max Michael Jensen )