Du har 60 dages returret på varer købt hos www.designprodukter.dk , når blot du returnerer varen i samme stand og mængde som du modtog den, varen skal også retuneres i den originale salgsemballage da denne har en væsentlig værdi for varen.

Du kan også benytte dig af din returret ved at nægte modtagelse af varen på din bopæl.

Efterfølgende hvis du ønsker at returnere en ubrugt vare, kan du udfylde vores returformular, det er ikke et krav, men det letter vores behandling og minimerer tiden for reklamationen.

Denne kan rekvires på telefon : 42907072 eller på e-mail : kontakt@designprodukter.dk

På formularen kan du angive, om du selv sørger for transporten til vores lager, eller om vi skal afhente varen hos dig.

I alle tilfælde betaler du selv for returneringen, hvis vi skal hente varen hos dig, fratrækker vi automatisk fragtbeløbet på 150 kr. fra returbeløbet.

Eller du kan sende varen retur til os i den intakte originale emballage du modtog denne i, så bedes du angive følgende information i pakken.

Noter på fakturaen som vedlægges ( evt. i kopi ) hvad årsagen til returnering er.

Når varen er kommet retur til vores lager, kontrollerer vi varens stand.

Vi forbeholder os ret til at fratrække en forholdsmæssig andel fra dit returbeløb (typisk 30 % af varens pris), såfremt du ikke har returneret varen i den intakte originale emballage,

hvis du har skrevet eller sat mærkater på emballagen eller på andre måder har forringet dens værdi.

Hvis varen ikke er returneret i den intakte originale emballage, bærer du desuden alene ansvaret for varens tilstand under transporten.

Bemærk venligst at vi IKKE modtager pakker sendt pr. efterkrav.

Oplys venligst Reg. og Kontonummer ved returnering og vi vil indsætte det endelige returbeløb på den nævnte konto, senest 14 dage efter vi har modtaget varen.

Du vil modtage en mail fra os med oplysninger om fremgangsmåden ved returneringen.

Returadresse / Lager :

KOBBERKOMPAGNIET - Designprodukter.dk

Fuglebæks Allè 4

4400 Kalundborg.

Tlf.: 42 90 70 72   Mail : kontakt@designprodukter.dk